شنبه 5 اسفند 1402  

معرفی مدیر

مدیر.

نام و نام خانوادگی: سحر ابوحمیدی
سمت سازمانی: کارشناس مسئول سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی
شماره تماس :06153384011 داخلی2186


سوابق اجرایی:


ماما مسئول پایگاه مرکزی بهداشتی درمانی امیرالمومنین شهرستان آبادان
کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان آبادان
کارشناس بهداشت مدارس شهرستان آبادان
کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و جوانان مدارس شهرستان آبادان
کارشناس مسئول سلامت دهان ودندان شهرستان آبادان
مسئول گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان
نماینده تام الاختیار گروه جهادی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان
دبیر موسسه امدادگران عاشورا شهرستان آبادان