جمعه 15 اسفند 1399  

معرفی

کارشناس.

نام و نام خانوادگی: نجمه ترک نژاد

سمت سازمانی: کارشناس امور اجتماعی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری
شماره تماس:06153384004 داخلی 2140

سوابق اجرایی:
مهندس فنی شرکت همراه گویا اروند
کارشناس تعاونی شهرستان آبادان
مدیر روابط عمومی امدادگران عاشورا
کارشناس IT اداره پرستاری
کارشناس سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت

کارشناس.

نام و نام خانوادگی : بنت الهدی محفوظی

سمت سازمانی: کارشناس امور اجتماعی
مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق
شماره تماس :06153384004 داخلی2140