جمعه 15 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/22 دوشنبه

انتخابات هیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان آیت اله طالقانی برگزارشد.

کاندیدهای انتخابات (هیات مدیره وبازرسین) رای گیری انجام شد. و اعضای منتخب هیات مدیره جهت فعالیت 2 سال معرفی شدند.

.
دراین انتخابات که باحضور رئیس مشارکتهای اجتماعی دانشکده علوم پزشکی، پرسنل بیمارستان آیت اله طالقانی، اعضا مجمع عمومی موسسه خیریه بیمارستان طالقانی در محل سالن اجتماعات بیمارستان برگزارشد ابتدا در خصوص اهداف موسسه خیریه‌بیمارستان توسط آقای بحرانی پور عضو هیئت موسس ایراد شد و در ادامه با معرفی کاندیدهای  انتخابات (هیات مدیره وبازرسین) رای گیری انجام شد. و اعضای منتخب  هیات مدیره جهت فعالیت 2 سال معرفی شدند. سپس سرکار خانم حمیدی مسول مشارکت مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن تبریک  به اعضای هیات مدیره، ایشان اهمیت تاسیس موسسات خیریه بیمارستانی در جهت ساماندهی خدمات عام المنفعه و امور خیریه و حمایت از نیازهای دارویی، درمانی و خدمات حمایتی بیماران بی بضاعت را امری مهم در کاهش آلام بیماران  بیان نمودند.

www.abadanums.ac.ir
.
آرشیو
كلمات كليدی :موسسه خیریه بیمارستان طالقانیهیات مدیرهبازرسینخدمات عام المنفعهامور خیریهکاندیدهای انتخابات
نسخه قابل چاپ
بیشتر