جمعه 15 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/16 سه‌شنبه

نشست مؤسسه خیریه بیمارستان طالقانی برگزار شد.

فراخوانی جهت عضویت درمجمع عمومی توسط هیات موسس خیریه بیمارستان.

.
نشست مؤسسه خیریه بیمارستان طالقانی با حضور مدیر بیمارستان، مسئول مشارکتهای اجتماعی وسازمانهای مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت، کارشناس مشارکتهای اجتماعی  وسازمانهای مردم نهادوخیرین حوزه سلامت و مددکاران بیمارستان در دفتر ریاست این بیمارستان برگزار شد.

 این جلسه که به منظور هماهنگی درتسریع فرآیندبرگزاری مجمع عمومی وانتخاب هیات امنا وهیات مدیره بیمارستان تشکیل شد در ابتدا مسئول مشارکتهای اجتماعی  در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مجمع عمومی ،اهداف و ارکان موسسه خیریه توضیحاتی دادند و در ادامه مدیربیمارستان برخی چالش های فراروی رابیان کردنددرخاتمه مقررشدکه فراخوانی جهت عضویت درمجمع عمومی توسط هیات موسس خیریه بیمارستان داده شود.


www.abadanums.ac.ir
.
آرشیو
كلمات كليدی :خیریه بیمارستان طالقانیوسازمانهای مردم نهاد و خیرین حوزه سلامتمدیر بیمارستانمددکاران بیمارستان
نسخه قابل چاپ
بیشتر