شنبه 5 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

امور خیریه بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

شماره حساب و شماره کارت امور مشارکت های مردمی

1399/9/8 شنبه
امور خیریه بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان
نسخه قابل چاپ