شنبه 5 اسفند 1402  

ارتباط با ما

تماس با ما.

تلفن واحد سازمان های مردم نهاد وخیرین حوزه سلامت
06153384021
شماره تماس ارتباط مردمی
09376319161

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی آبادان-کوی ذوالفقاری ابتدای 30 متری ساختمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان

پست الکترونیکی :
saman@abadanums.ac.ir