شنبه 5 اسفند 1402  

معرفی

کارشناس.

نام و نام خانوادگی: نجمه ترک نژاد

سمت سازمانی: کارشناس سازمان های مردم نهاد
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری
شماره تماس:06153384004 داخلی 2140

سوابق اجرایی:
مهندس فنی شرکت همراه گویا اروند
کارشناس تعاونی شهرستان آبادان
مدیر روابط عمومی امدادگران عاشورا
کارشناس IT اداره پرستاری
کارشناس سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت