شنبه 5 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1399/9/8 شنبه

امور خیریه بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان.

شماره حساب و شماره کارت امور مشارکت های مردمی .

.
 مازنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شماره حساب امور مشارکت ها   ۴۲۴۶۴۹۶۷۳۲

شماره کارت امور مشارکت ها  ۶۱۰۴۳۳۷۶۹۴۶۱۹۹۷۲www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
كلمات كليدی :خیریه بیمارستان آیت الله طالقانی آبادانشماره حسابشماره کارت
نسخه قابل چاپ
بیشتر