شنبه 5 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/30 شنبه

تشکیل اولین کمیته کارگروه اجتماعی پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی .

.
 اولین جلسه کارگروه اجتماعی پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی با حضور رییس و اعضای کارگروه تشکیل شد و در این جلسه ، ۵ محور کارگروه اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


http://www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
كلمات كليدی :کارگروه اجتماعی پدافند غیر عاملاعضای کارگروهاولین کمیته
نسخه قابل چاپ
بیشتر