شنبه 5 اسفند 1402  

اخبار

1402/8/1 دوشنبه

برگزاری جلسه رابطین اجتماعی.

.
در راستای اجرای برنامه عملیاتی و طراحی سامانه شناسنامه نیازمندی های دانشگاه ، جلسه ای با حضور رابطین اجتماعی واحدهای تابعه در محل سالن آموزش دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.در این جلسه اهداف و عملکرد سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت در ارتباط با خیرین و سمن ها و اهمیت حضور خیرین به عنوان سرمایه های اجتماعی نظام سلامت و ثبت و پلاک کوبی کلیه اموال اهدایی و .... مورد بررسی قرار گرفت.  


http://www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
كلمات كليدی :سامانه شناسنامه نیازمندی هادانشگاه علوم پزشکیسازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت
نسخه قابل چاپ
بیشتر