شنبه 5 اسفند 1402  

اخبار

1402/8/1 دوشنبه

عیادت از مادر باردار ۵قلو در شهر چوئبده.

.
باحضور مسئولین مشارکت اجتماعی دانشگاه و بهزیستی،مشاور فرمانداردراموربانوان و مسئول مادران معاونت بهداشت ومدیرعامل موسسه ثقلین اروند و مدیرعامل موسسه رهپویان سیاح طاهری ازمادرباردارپرخطر عیادت بعمل آمد و توسط ماما تیم سلامت مراقبت‌ شد.همچنین به منظور حمایت از طرح جوانی جمعیت با همکاری تشکل های مردم نهاد و مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آبادان وسازمان بهزیستی ، هدایای نقدی و غیرنقدی به مادر باردار باردار اهدا شد.و کلیه مراقبت ها و اقدامات و خدمات پاراکلینیکی در سطح بیمارستان های تابعه و بخش خصوصی رایگان شد شایان ذکر است در حال حاضر هر ۵ جنین این مادر باردار سالم و در حالت طبیعی هستند.


http://www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
كلمات كليدی :مشاور فرمانداردراموربانوانموسسه ثقلین اروندبهزیستی
نسخه قابل چاپ
بیشتر